അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ പദ്ധതി: കേന്ദ്രം കർഷകർക്കുള്ള വിഹിതം 8,000 രൂപയായി ഉയർത്തിയേക്കും

ന്യൂ ഡൽഹി :കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുൻനിര ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (ഡിബിടി) പദ്ധതിയായ പ്രധാൻ മന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി (പിഎം-കിസാൻ) യോജന പ്രകാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പണത്തിന്റെ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.

കർഷകർക്കുള്ള വിഹിതം പ്രതിവർഷം നിലവിലുള്ള 6,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 8,000 രൂപയായി ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉയർത്തുന്ന കാര്യവും മോദി സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

പിഎം-കിസാൻ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭൂവുടമകളായ കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വരുമാന പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമേഖലാ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും, പിഎം ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രതിമാസം 5 കിലോഗ്രാം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.

2024 ഫെബ്രുവരിക്കും 2024 മാർച്ചിനുമിടയിൽ പിഎം-കിസാൻ പദ്ധതിയുടെ 16-ാം ഗഡു കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.പദ്ധതിയുടെ പതിനഞ്ചാം ഗഡു കേന്ദ്രം 2023 നവംബർ 15-ന് പുറത്തിറക്കി.

X
Top