4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എൻഐഎൻഎല്ലിന്റെ ​​ഏറ്റെടുക്കൽ നിർണായകമാണ്: ടാറ്റ സ്റ്റീൽ

മുംബൈ: ഒഡീഷ ആസ്ഥാനമായുള്ള നീലാചൽ ഇസ്പത് നിഗം ​​ലിമിറ്റഡിന്റെ (എൻഐഎൻഎൽ) ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബിഡ് വിജയിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചാ പാതയിൽ നിർണായകമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, തങ്ങൾ പ്രതിവർഷ ശേഷി 40 എംടിപിഎക്ക് മുകളിൽ ആക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ
12,100 കോടി രൂപയ്ക്ക് എൻഐഎൻഎല്ലിന്റെ 93.71 ശതമാനം ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ബിഡ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ വിഭാഗമായ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ലോംഗ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് (ടിഎസ്എൽപി) വിജയിച്ചിരുന്നു.

എൻഐഎൻഎൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ടാറ്റ സ്റ്റീലിന് പ്രതിവർഷം 1 ദശലക്ഷം ടൺ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് വേഗത്തിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു സുപ്രധാന അവസരം നൽകുന്നതായി ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, 2030 ഓടെ തങ്ങളുടെ ശേഷി പ്രതിവർഷം 10 ദശലക്ഷം ടണ്ണായി (എംടിപിഎ) വികസിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുടനീളം ടാറ്റ സ്റ്റീലിന്റെ വാർഷിക ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ശേഷി ഏകദേശം 20 എംടിപിഎയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 91,037 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ടിസി, എൻഎംഡിസി, ഭെൽ, മെക്കോൺ, ഒഎംസി, ഐപിഐസിഒഎൽ എന്നീ നാല് സിപിഎസ്ഇകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് എൻഐഎൻഎൽ. ഒഡീഷയിലെ കലിംഗനഗറിൽ എൻഐഎൻഎൽന് 1.1 ദശലക്ഷം ടൺ ശേഷിയുള്ള ഒരു സംയോജിത സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുണ്ട്. കമ്പനി വൻ നഷ്ടത്തിലായതിനാൽ 2020 മാർച്ച് 30 മുതൽ കമ്പനിയുടെ പ്ലാന്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ എൻഐഎൻഎല്ലിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കും.

X
Top