വജ്ര ഇറക്കുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നുനോമുറ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെ അപ്‌ഗ്രേഡ്‌ ചെയ്‌തുഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയിൽ വർധനജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പി

എൻസിഡികളുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യു വഴി 300 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുമെന്ന് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്

മുംബൈ: സുരക്ഷിതമായ റിഡീം ചെയ്യാവുന്ന നോൺ-കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചറുകളുടെ (എൻസിഡി) പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്. ഈ ഇഷ്യുവിന്റെ അടിസ്ഥാന ഇഷ്യൂ സൈസ് 75 കോടി രൂപയാണ്, കൂടാതെ 225 കോടി രൂപ വരെ ഓവർസബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഓപ്‌ഷനുൾപ്പെടെ 300 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നോൺ-കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചറുകളുടെ ഇഷ്യു 2022 മെയ് 25-ന് ആരംഭിക്കുകയും 2022 ജൂൺ 17-ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സുരക്ഷിത എൻസിഡികൾ ഐസിആർഎ ‘AA+’ (സ്റ്റേബിൾ) റേറ്റുചെയ്തതാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഐസിആർഎയുടെ സുരക്ഷിത എൻ‌സി‌ഡികളുടെ റേറ്റിംഗ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുടെ സമയബന്ധിതമായ സേവനം സംബന്ധിച്ച ഉയർന്ന സുരക്ഷയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എൻസിഡികൾ ബിഎസ്ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും, ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അലോട്ട്മെന്റെന്നും സ്ഥാപനം അറിയിച്ചു. ഈ സുരക്ഷിത എൻസിഡികൾക്ക് 7.25% മുതൽ 8% p.a വരെയുള്ള കൂപ്പൺ സഹിതം, ‘പ്രതിമാസ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘വാർഷിക’ പലിശ പേയ്‌മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ‘മെച്യുരിറ്റി റിഡംപ്ഷനിൽ’ പേയ്‌മെന്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള 7 നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഈ ഇഷ്യു വഴി സമാഹരിക്കുന്ന ഫണ്ട് പ്രാഥമികമായി കമ്പനിയുടെ വായ്പാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് അറിയിച്ചു.

X
Top