പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി

ബെൽസ്റ്റാറിൽ 110 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്

മുംബൈ: കമ്പനിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ബെൽസ്റ്റാർ മൈക്രോഫിനാൻസിൽ 110 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തി മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്. ഈ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ബെൽസ്റ്റാറിന്റെ 32,35,295 ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളാണ് കമ്പനി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ നിർദിഷ്ട ഇടപാടിന് ശേഷം, ബെൽസ്റ്റാറിലെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് 56.97 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ബെൽസ്റ്റാർ മൈക്രോഫിനാൻസിന് അഗസ്റ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് സീറോയിൽ നിന്നും ആറം ഹോൾഡിംഗ്‌സിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക ഇക്വിറ്റി ഇൻഫ്യൂഷൻ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി കഴിഞ്ഞ മാസം അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അഗസ്റ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് സീറോ 75 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് കമ്പനിയുടെ 4.51 ശതമാനം ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ, 35 കോടി രൂപ നിക്ഷേപത്തോടെ ബെൽസ്റ്റാർ മൈക്രോഫിനാൻസിലുള്ള തങ്ങളുടെ ഓഹരി 14.51% ൽ നിന്ന് 15.66% ആയി ഉയർത്തി ആറം ഹോൾഡിംഗ്‌സ്. ഒരു നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്. പ്രാഥമികമായി സ്വർണ്ണ വായ്പ ബിസിനസിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 

X
Top