എംപിസി യോഗം തുടങ്ങിസേവന മേഖല വികാസം മൂന്നുമാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ട് വില്‍പന തുടങ്ങി, ഈമാസം 12 വരെ ലഭ്യമാകുംഇന്ത്യ വിലക്കയറ്റത്തെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്; രാജ്യം കാഴ്ചവച്ചത് പല വികസിത രാജ്യങ്ങളേക്കാളും മികച്ച പ്രകടനംപ്രതിദിന ഇന്ധന വിലനിർണയം വൈകാതെ പുനരാരംഭിച്ചേക്കും

43 കോടി രൂപയുടെ അറ്റനഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി മക്നാലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിൽ 43.21 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റനഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി മക്നാലി സയാജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ്. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ കമ്പനി 3.46 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടിയിരുന്നു. അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പന 2021 മാർച്ച് പാദത്തിലെ 54.11 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 0.11 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 54.05 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. കൂടാതെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മക്നാലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ് 43.43 കോടി രൂപയുടെ അറ്റനഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനി 6.57 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടിയിരുന്നു.

ഇതേ കാലയളവിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വില്പന 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻ വർഷത്തെ 177.72 കോടിയിൽ നിന്ന് 3.10 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 172.21 കോടി രൂപയായി. പവർ, സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം, മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, മിനറൽ ബെനിഫിഷ്യേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ടേൺകീ സൊല്യൂഷനുകൾ നൽകുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനികളിലൊന്നാണ് മക്നാലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ്.

X
Top