വിദേശ വിനിമയ ഇടപാടുകള്‍ക്കുള്ള ഏകീകൃത ബാങ്കിംഗ് കോഡ്:
പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം
മന:പൂര്‍വ്വം വരുത്തിയ വായ്പ കുടിശ്ശിക 88435 കോടി രൂപയായിആര്‍ബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ നിയമനത്തിന് ധനമന്ത്രാലയം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുജനുവരിയില്‍ 51 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 1050 കോടി റീട്ടെയ്ല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പെയ്മന്റുകള്‍പെയ്മന്റ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്രവത്ക്കരിക്കണം – ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ്‌

ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 31 ശതമാനം വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ

മുംബൈ: മെയ് മാസത്തിൽ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീലിന്റെ ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ഉത്പാദനം 31 ശതമാനം ഉയർന്ന് 17.89 ലക്ഷം ടണ്ണിലെത്തി. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മെയ് മാസത്തിൽ ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദനം 13.67 ലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നു. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാറ്റ്-റോൾഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇതേ മാസത്തെ 9.99 ലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് 29 ശതമാനം വർധിച്ച് 12.84 ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർന്നു. അതേപോലെ, 2022 മെയ് മാസത്തിൽ ലോംഗ് ഇനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം 25 ശതമാനം ഉയർന്ന് 3.86 ലക്ഷം ടണ്ണായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് 3.09 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു.

നിലവിൽ, ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീലിന് ഇന്ത്യയിൽ 18 ദശലക്ഷം ടൺ ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ശേഷിയുണ്ട്, അതിൽ 12.5 എംടിപിഎ ഫ്ലാറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 5.5 എംടിപിഎ നീളമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

X
Top