വജ്ര ഇറക്കുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നുനോമുറ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെ അപ്‌ഗ്രേഡ്‌ ചെയ്‌തുഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയിൽ വർധനജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പി

5,000 കോടി രൂപയുടെ ധന സമാഹരണത്തിന് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അനുമതി തേടുമെന്ന് ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി

മുംബൈ: ജൂൺ 14ന് നടക്കുന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ, ബോണ്ടുകൾ, മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ എന്നിവയിലൂടെ 5,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അനുമതി തേടുമെന്ന് അറിയിച്ച് ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി. കമ്പനിയുടെയും അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദീർഘകാല മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും, പ്രവർത്തന മൂലധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂലധനത്തിന്റെയും റവന്യൂ ചെലവുകളുടെയും ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ, അഫിലിയേറ്റുകൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളുടെയും, അഫിലിയേറ്റുകളുടെയും കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും, കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മറ്റേതെങ്കിലും പൊതു കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ മൂലധന സമാഹരണത്തിനായി ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂഷണൽ പ്ലേസ്‌മെന്റ് (ക്യുഐപി) ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രമേയം ബോർഡിനെ അധികാരപ്പെടുത്തും. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 4ന് നടന്ന എജിഎമ്മിൽ 5,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ 365 ദിവസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ള ഒരു പ്രാപ്തമാക്കൽ പ്രമേയം അംഗങ്ങൾ പാസാക്കിയതായും, അതിലൂടെ തുക സമാഹരിച്ചതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

X
Top