ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ കൗൺസിലിലേക്ക് ഇന്ത്യ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുനാലു മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുമധികം നേട്ടംജിഎസ്ടി വിഹിതം: കേരളത്തിന്റെ 332 കോടി കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചെന്ന് ധനമന്ത്രിഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉയർത്തി ബാർക്ലെയ്സും സിറ്റി ഗ്രൂപ്പുംഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

2,277 കോടിയുടെ ഓർഡറുകൾ നേടി ജെഎംസി പ്രോജക്‌ട്‌സ്

മുംബൈ: ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ നിന്ന് 2,277 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചതായി ജെഎംസി പ്രോജക്‌ട്‌സ് (ഇന്ത്യ) അറിയിച്ചു. ഈ അറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി 3.69 ശതമാനം മുന്നേറി 114.10 രൂപയിലെത്തി.

മൊത്തം ഓർഡറുകളിൽ 1,497 കോടി രൂപയുടെ ജല പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഓർഡറും 780 കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിട ഫാക്ടറി (ബി ആൻഡ് എഫ്) നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഓർഡറും ഉൾപ്പെടുന്നതായി കമ്പനി റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ അറിയിച്ചു.

ജല വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച ഈ പുതിയ ഓർഡറുകൾ നിർദിഷ്ട ബിസിനസിലെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വവും കഴിവുകളും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ജെഎംസി പ്രോജക്‌ട്‌സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ എസ്. കെ. ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.

സിവിൽ കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഇപിസി കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് കൽപ്പതരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഉപസ്ഥാപനമായ ജെഎംസി പ്രോജക്ട്സ് (ഇന്ത്യ) (ജെഎംസി). കെട്ടിടങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ (ബി ആൻഡ് എഫ്), ജലം, നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഹെവി സിവിൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നു.

X
Top