ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി 5 ശതമാനം കുറഞ്ഞുഎം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എയ്‌ക്കായി 14,524 കോടി രൂപ അധികമായി ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി തേടുന്നുഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിന് ജിഎസ്ടി: സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി നിയമഭേദഗതിക്ക് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുംസേവന മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ച ഒരു വര്‍ഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയില്‍ഡിമാൻഡ് വിതരണത്തേക്കാൾ വർധിച്ചതോടെ മില്ലറ്റ് വില റെക്കോർഡിലെത്തി

ഐആർഇഡിഎ ഐപിഒ-ക്ക് 30-32 രൂപ വിലനിലവാരം നിശ്ചയിച്ചു

ഡൽഹി : ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഏജൻസി (ഐആർഇഡിഎ) പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗിനായി ഒരു ഷെയറിന് 30-32 രൂപ നിരക്കിൽ പ്രൈസ് ബാൻഡ് നിശ്ചയിച്ചു. ഇഷ്യു നവംബർ 21 ന് തുറന്ന് നവംബർ 23 ന് അവസാനിക്കും.

ഇഷ്യൂവിൽ 403.16 ദശലക്ഷം ഓഹരികളുടെ പുതിയ ഇഷ്യൂവും 268.78 ദശലക്ഷം ഓഹരികളുടെ ഓഫർ ഫോർ സെയിലും (OFS) ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന പ്രൈസ് ബാൻഡിൽ, സംസ്ഥാന സ്ഥാപനം പുതിയ ഇഷ്യു വഴി ഏകദേശം 1290 കോടി രൂപയും ഒഎഫ്എസ് വഴി 860 കോടി രൂപയും സമാഹരിക്കും. ഉയർന്ന വിലയിൽ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 8600 കോടി രൂപയാണ്. നിലവിൽ കമ്പനിയിൽ സർക്കാരിന് 100 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ട്.

36 വർഷം പഴക്കമുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ഐആർഇഡിഎ, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത പ്രോജക്ടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പ്രോജക്ട് ആസൂത്രണം മുതൽ പോസ്റ്റ്-കമ്മീഷനിംഗ് വരെയും
ഉപകരണ നിർമ്മാണവും പ്രക്ഷേപണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഐആർഇഡിഎ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഐഡിബിഐ ക്യാപിറ്റൽ, ബോബി ക്യാപ്‌സ്, എസ്ബിഐ ക്യാപ്‌സ് എന്നിവയാണ് ഇഷ്യുവിന്റെ ലീഡ് മാനേജർമാർ.

X
Top