ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ചൈനീസ് ടീവി ബ്രാൻഡുകൾക്ക് നിരാശഇന്ത്യ ജെപി മോർഗൻ സൂചികയിൽ; സ്വാഗതം ചെയ്‌ത്‌ സാമ്പത്തിക കാര്യ സെക്രട്ടറി അജയ് സേത്ത്ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി പ്രീമിയം സൗദി വെട്ടിക്കുറച്ചുക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മാസവും ഇടിവ്ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധന

വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

ദില്ലി: വായ്പാ നിരക്ക് കുറച്ച് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്. 2023 ജൂൺ മാസത്തേക്കുള്ള മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലെൻഡിംഗ് നിരക്കുകൾ (എംസിഎൽആർ) ആണ് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് പരിഷ്കരിച്ചത്.

ഭവനവായ്പ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക് എംസിഎൽആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർണയിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ എംസിഎൽആർ കുറച്ചത് ഭവന വായ്പ നിരക്ക് കുറയാൻ കാരണമാകും.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്ന്റെ പുതുക്കിയ എംസിഎൽആർ നിരക്കുകൾ

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ഒരു മാസത്തെ എംസിഎൽആർ 15 ബേസിസ് പോയിന്റ് (ബിപിഎസ്) കുറച്ചു. ഇതോടെ ഒരു മാസത്തെ എംസിഎൽആർ 8.50 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 8.35 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

മൂന്ന് മാസത്തെ എംസിഎൽആർ 8.55 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 8.40 ശതമാനമായും കുറച്ചു. ആറ് മാസത്തേയും ഒരു വർഷത്തേയും കാലാവധിയിൽ എംസിഎൽആർ യഥാക്രമം 8.75, 8.85 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ്. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ജൂൺ 1 അതായത് ഇന്ന് മുതൽ നിലവിൽവന്നു.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, 2023 ഫെബ്രുവരി 8 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ആർബിഐ പോളിസി റിപ്പോ നിരക്ക് 6.50 ശതമാനം ആണ്. വാഹന വായ്പയോ ട്രാവൽ ലോണോ ഹോം ലോണോ ബിസിനസ് ലോണോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ എംസിഎൽആറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തതാണിരിക്കുന്നത്.

ആർ‌ബി‌ഐ 2019 ഒക്‌ടോബർ 01 മുതൽ, ഹോം ലോണുകൾ, ബിസിനസ് ലോണുകൾ, പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പകൾ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് എം‌സി‌എൽ‌ആറിന് പകരമായി എക്‌സ്‌റ്റേണൽ ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചു.

ഈ പുതിയ ലെൻഡിംഗ് നിരക്ക് സമ്പ്രദായം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കുള്ള ലോണുകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ,

X
Top