ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്ജിഎസ്‍ടി കൗൺസിൽ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ചപെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നുസംഭരണം വൈകിയാൽ ഉള്ളി വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുംവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും

എംസിഎല്‍ആര്‍ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച് ഐസിഐസിഐ ബാങ്കും പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കും

മുംബൈ: ഐസിഐസിഐ, പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കുകള്‍ എംസിഎല്‍ആര്‍ പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു.ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ഒരു മാസത്തെ എംസിഎല്‍ആര്‍ 8.50 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8.35 ശതമാനമായും മൂന്ന് മാസത്തെ എംസിഎല്‍ആര്‍ 8.55 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8.40 ശതമാനമായും കുറച്ചു. കൂടാതെ ചില കാലയളവിലേയ്്ക്കുള്ള എംസിഎല്‍ആര്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും തയ്യാറായി.

ആറ് മാസത്തെയും ഒരു വര്‍ഷത്തെയും കാലാവധികളില്‍ ബാങ്ക് എംസിഎല്‍ആര്‍ യഥാക്രമം 8.75 ശതമാനമായും 8.85 ശതമാനമായും ഉയര്‍ത്തി. ഇതോടെ ഈ നിരക്കുകളില്‍ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ബാങ്കിന് വായ്പ നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ല. സമാനമായി പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് എല്ലാ കാലാവധികളിലും പലിശനിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു.

പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ 2023 ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. പിഎന്‍ബിയുടെ ബെഞ്ച്മാര്‍ക്ക് വായ്പയുടെ മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് 8 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8.10 ശതമാനമായാണ് ഉയര്‍ന്നത്. കൂടാതെ, ഒരു മാസം, മൂന്ന് മാസം, ആറ് മാസം എന്നിവയുടെ നിരക്ക് യഥാക്രമം 8.20%, 8.30%, 8.50% എന്നിങ്ങനെ വര്‍ദ്ധിച്ചു.

പലിശ നിശ്ചിയിക്കാവുന്ന നിരക്കിനെയാണ് എംസിഎല്‍ആര്‍ (മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലെന്‍ഡിംഗ് റേറ്റ്സ്) സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപ നിരക്ക്, റിപ്പോ നിരക്ക്, പ്രവര്‍ത്തനച്ചെലവ്, ക്യാഷ് റിസര്‍വ് അനുപാതം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ചെലവ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങളാണ് വായ്പ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ പരിഗണിക്കുക.

X
Top