സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽമേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്

വയോജന പാർപ്പിട വിപണി വൻ വളർച്ചയിലേക്ക്

കൊച്ചി: മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പാർപ്പിട സേവന വിപണി അടുത്ത ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ കവിയുമെന്ന് ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട്.

നിലവിൽ വയോജനങ്ങൾക്ക് ജീവിത സായന്തനത്തിൽ സ്വസ്ഥവും സന്തോഷകരവുമായി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സേവന വിപണിയുടെ വലുപ്പം 20,000 കോടി രൂപയിലും താഴെയാണ്.

വിദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തിലെ കുതിപ്പും ആയുർദൈർഘ്യത്തിലെ വർദ്ധനയും സീനിയർ ലിവിംഗ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഗണ്യമായി ഉയർത്തുമെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ കോളിയേർസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കാരുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം നിലവിലെ 29 വയസിൽ നിന്ന് 2050ൽ 38ആയി ഉയരുമെന്നും അവർ പറയുന്നു.

അതോടൊപ്പം 60 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ ശതമാനം നിലവിലെ 11 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 22 ശതമാനമായും ഉയരും.

അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ

  • ഉയരുന്ന ആയുർദൈർഘ്യം
  • അണുകുടുംബങ്ങൾ
  • വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധന
  • മാറുന്ന ജീവിത ശൈലികൾ
  • വിദേശ കുടിയേറ്റം
X
Top