ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി മാത്രംആഭ്യന്തര ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റീല്‍ ഉപഭോഗം 13% വര്‍ധിച്ച് 136 മെട്രിക്ക് ടണ്‍ ആയതായി റിപ്പോർട്ട്കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഐടി വ്യവസായ സമുച്ചയം കൊച്ചിയിൽകുതിപ്പിനൊടുവിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുതിച്ചുയർന്നു

വായ്പ വിതരണത്തിൽ 22 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്

മുംബൈ: എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ത്രൈമാസ അഡ്വാൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 21.5 ശതമാനം വർധിച്ച് 13,950 ബില്യൺ രൂപയായി. തുടർച്ചയായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർച്ച് പാദത്തിലെ വായ്പ വിതരണമായ 13,688 ബില്യണിൽ നിന്ന് ഇത് 1.9 ശതമാനം വർധിച്ചു. ഇന്റർബാങ്ക് പങ്കാളിത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബില്ലുകളും റീഡിസ്കൗണ്ട് വഴിയുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളുമുൾപ്പെടെ ബാങ്കിന്റെ മൊത്തം അഡ്വാൻസുകളിൽ ഏകദേശം 22.5 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായതായി ബാങ്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. ബാങ്കിന്റെ ഇന്റേണൽ ബിസിനസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്, വാണിജ്യ, ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗ് വായ്പകൾ 29 ശതമാനവും കോർപ്പറേറ്റ്, മറ്റ് മൊത്തവ്യാപാര വായ്പകൾ 15.5 ശതമാനവും ത്രൈമാസത്തിൽ വളർന്നു.

ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ വായ്പക്കാരന്റെ നിക്ഷേപം 19.3 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ ഏകദേശം 16,050 ബില്യൺ രൂപയായപ്പോൾ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപം 18.5 ശതമാനവും മൊത്തവ്യാപാര നിക്ഷേപം 22.5 ശതമാനവും വർധിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ കാസ നിക്ഷേപങ്ങൾ ജൂൺ പാദത്തിൽ ഏകദേശം 7,345 ബില്യൺ രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇത് 6,118 ബില്യൺ രൂപയായിരുന്നു. കാസ അനുപാതം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 45.5 ശതമാനവും മാർച്ച് പാദത്തിലെ 48.2 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ 46 ശതമാനമാണ്.

സ്വകാര്യമേഖലയിലെ പ്രമുഖ വായ്പ ദാതാവാണ്‌ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്. സ്വകാര്യ വായ്പക്കാരന്റെ അറ്റാദായം 22.83% ഉയർന്ന് 10,055.18 കോടി രൂപയായപ്പോൾ മൊത്തം വരുമാനം 8.07% വർധിച്ച് 41,085.78 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഓഹരികൾ ബിഎസ്‌ഇയിൽ 0.65 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1,344.85 രൂപയിലെത്തി.

X
Top