ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

ജിഎംആർ ഗ്രീൻ എനർജിയെ ഏറ്റെടുത്ത് ജിഎംആർ പവർ & അർബൻ ഇൻഫ്ര

മുംബൈ: ജിഎംആർ ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ (ജിജിഇപിഎൽ) 100 ശതമാനം ഓഹരികൾ ജിഎംആർ സോളാർ എനർജിയിൽ (ജിഎസ്ഇപിഎൽ) നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ജിഎംആർ പവർ ആൻഡ് അർബൻ ഇൻഫ്രാ. ഗ്രീൻ എനർജി ബിസിനസിലെ അവസരങ്ങൾ പിന്തുടരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2022 വർഷത്തിലാണ് ജിഎംആർ ഗ്രീൻ എനർജി സംയോജിപ്പിച്ചത്, എന്നാൽ കമ്പനി ഇതുവരെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഏറ്റെടുക്കലോടെ ജിഎംആർ ഗ്രീൻ എനർജി, ജിഎംആർ പവർ & അർബൻ ഇൻഫ്രയുടെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്‌സിഡിയറിയായി മാറി.

ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ വാർത്തയോടെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ 5 ശതമാനത്തിന്റെ നേട്ടത്തിൽ 21.05 രൂപയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഊർജം, നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ഗതാഗതം എന്നീ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു മുൻനിര പവർ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസന സേവന കമ്പനിയാണ് ജിഎംആർ പവർ & അർബൻ ഇൻഫ്ര ലിമിറ്റഡ്.

X
Top