കൊച്ചി– ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ച് കേരളംജിഎസ്ടി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ ഉടൻ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായേക്കുംവയോജന പാർപ്പിട വിപണി വൻ വളർച്ചയിലേക്ക്റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്രംഇന്ത്യ 18 ദശലക്ഷം ടൺ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്‌തേക്കും

മോർജാർ ഓൺഷോർ വിൻഡ് പദ്ധതിയിയുടെ 49% ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ജിഇ എനർജി ഫിനാൻഷ്യൽ

ഡൽഹി: കോണ്ടിനം ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ ഗുജറാത്തിലെ 148.5 മെഗാവാട്ട് മോർജാർ ഓൺഷോർ വിൻഡ് പദ്ധതിയുടെ 49 ശതമാനം ഓഹരികൾ വെളിപ്പെടുത്താത്ത തുകയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ജിഇയുടെ ഒരു വിഭാഗമായ ജിഇ എനർജി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്‌. ഇടപാടിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 30 മില്യൺ ഡോളറാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇങ്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് കോണ്ടിനം. ഈ സ്ഥാപനം തുടർന്നും ഈ പദ്ധതിയുടെ 51% ഓഹരികൾ കൈവശം വെയ്ക്കും.

ഈ ഇടപാട് ജിഇ ഇഎഫ്സിന്റെ ഘടനാപരമായ മുൻഗണനാ ഇക്വിറ്റി സൊല്യൂഷനിലൂടെയുള്ള ഗുജറാത്തിലെ ആദ്യത്തെ കടൽത്തീര വിൻഡ് ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ജിഇ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ 2.7-132 ഓൺഷോർ വിൻഡ് ടർബൈനുകളാണ് മോർജാർ പദ്ധതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ജിഇ, 55 യൂണിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ 148.5 മെഗാവാട്ട് പദ്ധതി 2022 ജൂണിൽ പൂർണ്ണ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 1 ബില്യൺ ഡോളർ മൂലധനം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നവയിൽ വിന്യസിക്കുക എന്നതാണ് ജിഇ യുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

X
Top