അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

ഗെയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ അറ്റാദായം 2,843 കോടിയായി ഉയർന്നു

ന്യൂ ഡൽഹി : രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്യാസ് വിതരണക്കാരായ ഗെയിൽ (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക (എൽഎൻജി) വിലയിൽ മയപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ ത്രൈമാസ ലാഭത്തിൽ ഏകദേശം 18% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗ്യാസ് കമ്പനിയുടെ ലാഭം ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 2,842.62 കോടി രൂപയായി.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ 31,822.62 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗെയിലിൻ്റെ വരുമാനം ഏകദേശം 8% ഉയർന്ന് 34,253.52 കോടി രൂപയായി.

EBITDA അല്ലെങ്കിൽ പലിശ, നികുതി, മൂല്യത്തകർച്ച, അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള വരുമാനം 3,822 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

അതേസമയം, മാർജിനുകൾ 180 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 11% ആയി.സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനം ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് 5.50 എന്ന ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത് 3,616.30 കോടി രൂപയാണ്.

കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ഏകദേശം 4% ഉയർന്ന് 171.85 രൂപയിൽ വ്യാപാരം ചെയ്തു.

X
Top