കൊച്ചി– ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ച് കേരളംജിഎസ്ടി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ ഉടൻ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായേക്കുംവയോജന പാർപ്പിട വിപണി വൻ വളർച്ചയിലേക്ക്റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്രംഇന്ത്യ 18 ദശലക്ഷം ടൺ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്‌തേക്കും

കഴിഞ്ഞ ത്രൈമാസത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്  

കൊച്ചി: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വായ്പാദാതാവായ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് 2022 ജൂണിൽ അവസാനിച്ച ആദ്യ പാദത്തിൽ (Q1FY23) 16.3 ശതമാനം (YoY) വളർച്ചയോടെ 1.54 ട്രില്യൺ രൂപയുടെ വായ്പ വിതരണം നടത്തി. 2021 ആദ്യ പാദത്തിൽ (Q1FY22) ഏകദേശം 1.33 ട്രില്യൺ രൂപയും 2022 മാർച്ച് പാദത്തിൽ (Q4FY22) 1.48 ട്രില്യൺ രൂപയുമായിരുന്നു ബാങ്കിന്റെ മൊത്ത അഡ്വാൻസ്. റീട്ടെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബുക്കിൽ 16.7 ശതമാനവും മൊത്തവ്യാപാര ക്രെഡിറ്റ് ബുക്കിൽ 15.8 ശതമാനവും വർധനയുണ്ടായതായി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗിൽ അറിയിച്ചു. ഒരു വർഷം മുൻപത്തെ (Q1FY22) 54:46 ൽ നിന്ന് ചില്ലറ-മൊത്ത വിൽപ്പന അനുപാതം 55:45 (Q1FY23) ആയി മെച്ചപ്പെട്ടു.

കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള വായ്പക്കാരന്റെ മൊത്തം നിക്ഷേപം 2021 ജൂൺ പാദത്തിലെ 1.69 ട്രില്യണിൽ നിന്ന് 8.2 ശതമാനം വർധിച്ച് 1.83 ട്രില്യൺ രൂപയായി. ബാങ്കിന്റെ കുറഞ്ഞ ചിലവ് നിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് (CASA) 14.6 ശതമാനം വർധിച്ച് 67,540 കോടി രൂപയായി. മൊത്തം നിക്ഷേപങ്ങളിൽ കാസയുടെ വിഹിതം 36.84 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. അതേപോലെ, ബാങ്കിന്റെ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിഹിതം 2021 ജൂൺ പാദത്തിലെ ലെ 93 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ 94 ശതമാനമായി മെച്ചപ്പെട്ടു. 

X
Top