സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽമേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്

ലയന പദ്ധതിക്കായി സംയുക്ത അപേക്ഷ നൽകി ഇഎഛ്എല്ലും ഇഎസ്എഫ്ബിയും

ചെന്നൈ: ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കും (ESFB) അതിന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ ഇക്വിറ്റാസ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡും (EHL) നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ (NCLT) ചെന്നൈ ബെഞ്ചിൽ ലയന പദ്ധതിക്കായി ഒരു സംയുക്ത അപേക്ഷ നൽകി. സംയോജന പദ്ധതിക്കായി ഇഎഛ്എല്ലും ഇഎസ്എഫ്ബിയും സംയുക്തമായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിലെ ചെന്നൈ ബെഞ്ചിൽ 230 മുതൽ 232 വരെയുള്ള കമ്പനി നിയമത്തിലെ ബാധകമായ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇതിനായി കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെയും കടക്കാരുടെയും യോഗം വിളിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടുന്നതായും ഇഎഛ്എല്ലും ഇഎസ്എഫ്ബിയും ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു.

ഇഎഛ്എല്ലും ഇഎസ്എഫ്ബിയും തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആർബിഐ) അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ (SFB) പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സബ്‌സിഡിയറിയിലെ ഓഹരി 40 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ പ്രൊമോട്ടറെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ ആർബിഐ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനാണ് കമ്പനികൾ ലയനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ബാധകമായ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് ഇഎഛ്എൽ ഇഎസ്എഫ്ബി എന്നിവയുടെ ആവശ്യമായ ഭൂരിഭാഗം ഷെയർഹോൾഡർമാരും കടക്കാരും സ്കീമിന് അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതുണ്ട് , കൂടാതെ ബാധകമായ ആർബിഐ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാരം ഷെയർഹോൾഡർ മീറ്റിംഗുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ആർബിഐക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.

X
Top