ജിഎസ്ടി ഇളവു നിഷേധം: പരാതിക്കു പുതിയ സംവിധാനവുമായി കേന്ദ്രംസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 17,000 കോടി ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം; കേരളത്തിന് 773 കോടി ലഭിക്കുംകേന്ദ്ര നികുതിവരുമാനം ലക്ഷ്യം മറികടന്നേക്കുംരാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് താഴേക്ക്ബജറ്റ് കമ്മി കുറഞ്ഞത് 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് താഴ്ത്താന്‍ കേന്ദ്രം

ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഡ്രെഡ്ജിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ

മുംബൈ: ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഡ്രെജിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും കേന്ദ്രവുമായും ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഈ കരാർ കമ്പനിക്ക് വലിയ അവസരങ്ങൾ നൽകും. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന 1000 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന പുതിയ ബിസിനസ് വെർട്ടിക്കലിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണിത്.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾക്ക് ഡ്രെഡ്ജിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനിയാണ് ഡ്രെഡ്ജിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (DCI). ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡ്രെഡ്ജിംഗിന്റെയും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും സുപ്രധാന ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുന്നതിലുമാണ് കമ്പനി പ്രദാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നത്. കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളിൽ പൈലറ്റേജ്, ടഗ്ഗിംഗ്, ബെർതിംഗ്, അൺബർത്തിംഗ്, മൂറിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

X
Top