2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

470 കോടിയുടെ തിരിച്ചടവ് വീഴ്ച വരുത്തി കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ്

മുംബൈ: 2022 ജൂൺ 30-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്‌പകളുടെ പലിശയും പ്രധാന തുകയും തിരിച്ചടക്കുന്നതിൽ മൊത്തം 470.18 കോടി രൂപയുടെ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചു. കമ്പനിക്ക് അസറ്റ് റെസലൂഷൻ വഴി, ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല കടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 495.18 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം കടമുണ്ട്. പണലഭ്യതയിലെ പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് കടം വീട്ടുന്നതിലെ കാലതാമസമെന്ന് കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (സിഡിഇഎൽ) റെഗുലേറ്ററി അപ്‌ഡേറ്റിൽ പറഞ്ഞു. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള വായ്പകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് പോലുള്ള റിവോൾവിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടവിൽ 215.99 കോടി രൂപയുടെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി സിഡിഇഎൽ പറഞ്ഞു.

ഇതോടൊപ്പം എൻ‌സി‌ഡികൾ (കൺ‌കൺ‌വേർ‌ട്ടിബിൾ‌ ഡിബഞ്ചറുകൾ‌), എൻ‌സി‌ആർ‌പി‌എസ് (കൺ‌കൺ‌വേർ‌ട്ടിബിൾ‌ റിഡീമബിൾ‌ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുകൾ‌) പോലെയുള്ള ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ 2022 ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കുടിശ്ശികയായ 249 കോടി രൂപയുടെ തിരിച്ചടവിലും കമ്പനി വീഴ്ച വരുത്തി. 

X
Top