ഡിജിറ്റല്‍ വായ്പ വിതരണം 3 വര്‍ഷത്തില്‍ വളര്‍ന്നത് 12 മടങ്ങ്വിദേശ വ്യാപാര നയം 2023 അവതരിപ്പിച്ചു, 5 വര്‍ഷ സമയപരിധി ഒഴിവാക്കി5 വന്‍കിട വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളെ വിഭജിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവുമായി മുന്‍ ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍കയറ്റുമതി റെക്കാഡ് നേട്ടം കൈവരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽഒന്നിലധികം ഇഎസ്ജി സ്‌ക്കീമുകള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ക്ക് അനുമതി

കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതിയുമായി റബർ ബോർഡ്

കോട്ടയം: റബർ കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൊളന്ററി കാർബൺ വിപണി നടപ്പാക്കാൻ റബർ ബോർഡ്.

സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കമ്പനികൾക്കു സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്ന ഏജൻസിയായി റബർ ബോർഡിനെ മാറ്റാനും പദ്ധതി. ധാരണാപത്രം ഈ മാസം ഒപ്പുവയ്ക്കും.

വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ കാർബൺ നിർഗമനം കണക്കാക്കി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലും നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതു മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് വൊളന്ററി കാർബൺ വിപണി ബോർഡ് നടപ്പാക്കുന്നത്.

റബർ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനു തുല്യമായി, റബർ മരങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതു കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണു കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിന്റേത്.

ഇതിനു നിശ്ചിത തുക കണക്കാക്കി ഓരോ വർഷവും കർഷകർക്കു നൽകും. റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും പുതുതായി നടുന്നവർക്കും മാത്രമേ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വനം നശിപ്പിക്കാതെയോ അനധികൃത രാസവള പ്രയോഗം നടത്താതെയോ റബർ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കു ബോർഡ് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകും.

സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഈ സാക്ഷ്യപത്രമുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നു മാത്രമാവും റബർ വാങ്ങുക.

X
Top