പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി

അവാദ എം‌എ‌ച്ച്‌അമ്രാവതിയിയുടെ 14.30% ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് ഭാരതി എയർടെൽ

മുംബൈ: കമ്പനിയുടെ 14.30 ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സ്‌പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായ അവാദ എം.എച്ച്. അമരാവതി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭാരതി എയർടെൽ. ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഓഹരിക്ക് 10 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ 62,58,000 ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ 6,25,80,000 രൂപയ്ക്ക് ഭാരതി എയർടെൽ ഏറ്റെടുക്കും. ക്യാപ്‌റ്റീവ് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിനുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ലഭിക്കുന്നതിന് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് അനുമതികൾ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. 2003 ലെ ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ആക്‌ട്, 2005 ലെ ഇന്ത്യൻ ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കാപ്‌റ്റീവ് പവർ പ്ലാന്റുകളുടെ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിനും ചെലവ് കുറഞ്ഞ പുനരുപയോഗ ഊർജം വാങ്ങുന്നതിനുമാണ് കമ്പനി ഓഹരി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

കാറ്റ്, സൗരോർജ്ജം, ബയോ മാസ്സ്, ഹൈഡ്രോ തുടങ്ങിയ പുനരുപയോഗ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി വിതരണം സ്ഥാപിക്കുക, കമ്മീഷൻ ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എസ്പിവിയാണ് 2019 ഡിസംബർ 2-ന് സ്ഥാപിതമായ അവദ എം‌എ‌ച്ച്‌അമ്രാവതി. കൂടാതെ ഇത് അവാദ എനർജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാണ്. ഈ മാസം ആദ്യം ഭാരതി എയർടെല്ലിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ എൻഎക്‌സ്‌ട്രാ ഡാറ്റ,  അവാദ എംഎച്ച്‌എമ്രാവതിയുടെ 5.1 ദശലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. 

X
Top