ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പിനഗരവീടുകൾക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി വായ്പാ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നുവിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ കടപ്പത്ര വിപണിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നുഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്ടിവി വിപണി കുതിക്കുന്നു

ജെഎസ് ഓട്ടോയുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി ഭാരത് ഫോർജ്

ഡൽഹി: ജെഎസ് ഓട്ടോകാസ്റ്റ് ഫൗണ്ടറി ഇന്ത്യയുടെ (ജെഎസ് ഓട്ടോ) ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി ഭാരത് ഫോർജ്. ഇടപാടിന്റെ എന്റർപ്രൈസ് മൂല്യം 489.63 കോടി രൂപയാണ്. അടുത്തിടെ സിപ്‌കോട്ടിലെ നിലവിലുള്ള ഫൗണ്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 21,768 ടിപിഎയിൽ നിന്ന് 72,000 ടിപിഎയിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കാൻ ജെഎസ് ഓട്ടോകാസ്റ്റിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറി കപ്പാസിറ്റി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. പുതുക്കാവുന്നതും മറ്റ് വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുമുള്ള ഇടത്തരം കാസ്റ്റിംഗുകളിലെ അവസരങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിലവിലെ ചെറിയ കാസ്റ്റിംഗുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജെഎസ് ഓട്ടോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

അടുത്ത 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 100% പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജവും അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് ‘ഗ്രീൻ കാസ്റ്റിംഗുകൾ’ നിർമ്മിക്കാൻ ജെഎസ് ഓട്ടോ പദ്ധതിയിടുന്നു. അതേസമയം, ഫോർജിംഗ്, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ഊർജ്ജം, നിർമ്മാണം, ഖനനം, റെയിൽവേ, മറൈൻ, എയ്‌റോസ്‌പേസ്, പ്രതിരോധ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയാണ് ഭാരത് ഫോർജ് ലിമിറ്റഡ്. 

X
Top