കടമെടുപ്പ് പരിധി: കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനുമിടയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നുഭാരത് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില്പന വിപുലമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞെന്ന് നീതി ആയോഗ് സിഇഒ ബിവിആ‍‍ർ സുബ്രഹ്മണ്യംഐടി മേഖലയിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മാന്ദ്യംസെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ വൻശക്തിയാകാൻ ഇന്ത്യ

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യുഐപി വഴി 4,500 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു

മുംബൈ : സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റിന് (ക്യുഐപി) 4.11 മടങ്ങ് അധിക സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ലഭിച്ചതായി അറിയിച്ചു.

2,250 കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന ഇഷ്യൂ സൈസും 2,250 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രീൻ ഷൂ ഓപ്ഷനും ഉപയോഗിച്ച് ക്യുഐപി വഴി 4,500 കോടി രൂപ 4.11 മടങ്ങ് അധികമായി ലഭിച്ചു.

ഓഫറിന് മറുപടിയായി, ബാങ്കിന് 104 ബിഡ്ഡുകൾ ലഭിച്ചു, ഇത് സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ ഡിമാൻഡ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗണ്യമായ 18,483.30 കോടിയായി സമാഹരിച്ചു.
ബാങ്കിന്റെ നിർണ്ണയിച്ചതും അംഗീകൃതവുമായ ഇഷ്യൂ വില ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് 100.20 ആണ്. ഈ ഇഷ്യൂ വില ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് 105.42 എന്ന നിലയിലേക്ക് 4.95% (ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് 5.22) കിഴിവ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ലിസ്റ്റുചെയ്ത കമ്പനികൾക്ക് യോഗ്യരായ സ്ഥാപന വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇക്വിറ്റികളോ മറ്റ് ഇക്വിറ്റി-കൺവേർട്ടിബിൾ സെക്യൂരിറ്റികളോ നൽകി മൂലധനം സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ക്യുഐപി.പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗിൽ (ഐ‌പി‌ഒ) ചെയ്തതുപോലെ അതിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് ഓഹരികൾ നേർപ്പിക്കാതിരിക്കാനും പേപ്പർവർക്കുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ഈ രീതി കമ്പനിയെ അനുവദിക്കുന്നു.

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരികൾ ബിഎസ്ഇയിൽ ₹0.70 അല്ലെങ്കിൽ 0.62% ഉയർന്ന് ₹114.30 ൽ അവസാനിച്ചു.

X
Top