സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽമേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്

സൊമാറ്റോയുടെ ഉപകമ്പനികളുടെ ഓഡിറ്റർ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞു

കൊച്ചി: പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്ന വിതരണക്കാരായ സൊമാറ്റോയുടെ ഉപകമ്പനികളായ ഹൈപ്പർപുവർ, ബ്ളിങ്ക് കൊമേഴ്സ് എന്നിവയുടെ ഓഡിറ്ററായ ബാറ്റ്ലിബോയി ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് ചുമതലയൊഴിഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് അഞ്ച് വർഷ കാലാവധിയിലേക്ക് ബാറ്റ്ലിബോയിയെ ഈ കമ്പനികളുടെ ഓഡിറ്റർമാരായി നിയമിച്ചത്.

മാതൃകമ്പനിയായ സൊമാറ്റോയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർമാരായ ഡെലോയിറ്റ് ഹാസ്ക്കിൻസ് ആൻഡ് സെൽസാണ് പുതുതായി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിൽ കമ്പനിയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കണക്കുകളിലെ ഇരട്ടിപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചുമതല ഒഴിയുന്നതെന്ന് ബാറ്റ്ലിബോയി ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് അറിയിച്ചു.

ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസത്തിലെ പ്രവർത്തന ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സൊമാറ്റോയുടെ ബോർഡ് യോഗം ഇന്ന് നടക്കും.

X
Top