ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

8,926 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ വിതരണം നടത്തി എയൂ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

കൊൽക്കത്ത: വാഹന ധനസഹായം, ചെറുകിട ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് വായ്പ നൽകൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന എയൂ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ (YoY) 42% കുതിച്ചുചാട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. കുതിച്ചുയരുന്ന വില സമ്മർദങ്ങൾക്കും പലിശനിരക്കിലെ വർദ്ധനവിനിടയിലുമാണ് ഈ നേട്ടമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ബാങ്ക് പങ്കിട്ട താൽക്കാലിക ബിസിനസ്സ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജൂൺ അവസാനത്തോടെ അതിന്റെ മൊത്ത അഡ്വാൻസ് 49,366 കോടി രൂപയായിരുന്നു, അതേസമയം അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ് (എയുഎം) 50,179 കോടി രൂപയിൽ 37% വാർഷിക വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ വായ്പ വിതരണം 4.5 മടങ്ങ് വർധിച്ച് 8,926 കോടി രൂപയിലെത്തി.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പവും പലിശ നിരക്ക് കാഠിന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിലെ പോസിറ്റീവ് വികാരവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഉപഭോഗവും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെയും വരുമാന ഉൽപാദനത്തെയും പിന്തുണച്ചതായി ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് നൽകിയ റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ പലിശ നിരക്ക് ചക്രത്തിലെ വിപരീതഫലം ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണുകയും എന്നാൽ ഈ പാദത്തിലെ വിതരണ ആദായത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് ഇതിന് നല്ല നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു.

ഫണ്ടുകളുടെ ശരാശരി ചെലവ് മുൻ വർഷത്തെ കാലയളവിലെ 6.3% ൽ നിന്ന് ആദ്യ പാദത്തിൽ 5.7% ആയി കുറഞ്ഞു. ബാങ്കിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വർഷം തോറും 48% ഉയർന്ന് 54631 കോടി രൂപയിലെത്തി, അതിൽ 39% കറന്റ്, സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളാണ്. 

X
Top