പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി

ഇൻഫ്രാ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളായ എസ്പിപിഎൽ, ഇആർഇപിഎൽ എന്നിവയെ ഏറ്റെടുത്ത് അദാനി പവർ

ന്യൂഡൽഹി: എസ്പിപിഎൽ, ഇആർഇപിഎൽ എന്നിവയുടെ 100 ശതമാനം ഓഹരികളുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കിയതായി അറിയിച്ച് അദാനി പവർ. ഏകദേശം 609 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടിലാണ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കൽ നടത്തിയത്. 2022 ജൂൺ 7-ന് അദാനി പവർ രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും 100 ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓഹരി വാങ്ങൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (SPPL), എട്രന്സ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (EREPL) എന്നിവയുടെ 100 ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ അനുബന്ധ നടപടികളും / പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി അദാനി പവർ ഒരു ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗ് പ്രസ്താവിച്ചു.

ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവ് എസ്പിപിഎലിന് 280.10 കോടി രൂപയും ഇആർഇപിഎല്ലിന് 329.30 കോടി രൂപയുമാണെന്ന് നേരത്തെ കമ്പനി ഒരു ഫയലിംഗിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏറ്റെടുക്കലിനുള്ള പരിഗണന പണമായിരുന്നു. എസ്പിപിഎൽ ഇതുവരെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ അംഗീകൃത ഓഹരി മൂലധനം 74,01,00,000 രൂപയും പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ മൂലധനം 67,91,00,000 രൂപയുമാണ്. സമാനമായി, ഇആർഇപിഎല്ലും വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ അംഗീകൃത ഓഹരി മൂലധനം 80,01,00,000 രൂപയും പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ മൂലധനം 74,01,00,000 രൂപയുമാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഇത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കാനാണ് ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ നടത്തിയതെന്ന് അദാനി പവർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

X
Top