ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി 5 ശതമാനം കുറഞ്ഞുഎം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എയ്‌ക്കായി 14,524 കോടി രൂപ അധികമായി ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി തേടുന്നുഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിന് ജിഎസ്ടി: സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി നിയമഭേദഗതിക്ക് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുംസേവന മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ച ഒരു വര്‍ഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയില്‍ഡിമാൻഡ് വിതരണത്തേക്കാൾ വർധിച്ചതോടെ മില്ലറ്റ് വില റെക്കോർഡിലെത്തി

രാജ്യത്തെ വിമാനസർവീസുകളിൽ ഒന്നാമൻ ഇൻഡിഗോ

മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ വിമാനസർവീസുകളിൽ വരുമാനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാമൻ ആരാണെന്നത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ഡിജിസിഎ പുറത്തുവിട്ടു.

ഇൻഡിഗോ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. മൂന്നിൽ രണ്ട് വിപണിവിഹിതത്തോടെയാണ് ഇൻഡിഗോ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ 22.8 ശതമാനമാണ് വളർച്ച. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വാർഷിക വളർച്ച 30.55 ശതമാനമാണ്.

ആഭ്യന്തരയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 78.67 ശതമാനവും ഇൻഡിഗോയിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. രണ്ടാമതുള്ള വിസ്താരയ്ക്ക് 12.17 ശതമാനവും മൂന്നാമതുള്ള എയർഇന്ത്യയ്ക്ക് 12.12 ശതമാനവുമാണുള്ളത്.

2023 ഓഗസ്റ്റിലെ കണക്കിലും ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ആധിപത്യം. 63.3 ശതമാനമാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ വിപണിവിഹിതം.

X
Top