ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

400 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ സുവെൻ ലൈഫ് സയൻസിന് ബോർഡിൻറെ അംഗീകാരം

മുംബൈ: ശരിയായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ 400 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കുന്നതിന് സുവൻ ലൈഫ് സയൻസസിന്റെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി. അംഗീകൃത ഓഹരി മൂലധനം 20 കോടിയിൽ നിന്ന് 1 രൂപ വീതമുള്ള 20 കോടി ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളായി വിഭജിച്ച് 30 കോടി രൂപയായി 30 കോടി ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളായി വിഭജിക്കാനും, കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി. ഇത് കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ജിപിസിആർ ടാർഗെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസിൽ ഒന്നാമത്തേതോ ക്ലാസ് സിഎൻഎസ് തെറാപ്പികളിൽ മികച്ചതോ ആയ നോവൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് സുവൻ ലൈഫ് സയൻസ്. ഏകീകൃത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി 20.80 കോടി രൂപയുടെ അറ്റനഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ ത്രൈമാസത്തിൽ അറ്റ വിൽപ്പന 170.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 4.22 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

സുവൻ ലൈഫ് സയൻസസിന്റെ ഓഹരികൾ ബിഎസ്ഇയിൽ 0.59 ശതമാനം ഉയർന്ന് 76.90 രൂപയിലെത്തി.

X
Top