8 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിപണിയില്‍ നിന്നും വാങ്ങി ആര്‍ബിഐനവംബര്‍ മാസത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത് റെക്കോര്‍ഡ് വാഹന വില്‍പനവികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി തര്‍ക്കം: ആഭ്യന്തര റെഗുലേറ്റര്‍മാരെ പിന്തുണച്ച് ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ഭക്ഷ്യധാന്യ സബ്സിഡി ബില്ലില്‍ 30 ശതമാനം വര്‍ധന8 മാസം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ; ചരിത്രം കുറിച്ച് കേരളം

5.34 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 5.34 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 1.18 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക്. അതേപോലെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ വില്പന 2021 മാർച്ച് പാദത്തിലെ 56.95 കോടിയിൽ നിന്ന് 28.46 ശതമാനം ഉയർന്ന് 73.16 കോടി രൂപയായി. കൂടാതെ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 210.25 ശതമാനം ഉയർന്ന് 13.62 കോടി രൂപയായി. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 4.39 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

അതേസമയം, വില്പനയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 10.36 ശതമാനം വർദ്ധനവോടെ 297.57 കോടി രൂപയുടെ വില്പന നടത്തി സൊണാറ്റ ഫിനാൻസ്. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുൻ വർഷം 269.63 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് കമ്പനി നടത്തിയത്.

X
Top