ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

കാറ്റാടി വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനായി സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷനുമായി എസ്ജെവിഎൻ കരാർ ഒപ്പുവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: 200 മെഗാവാട്ട് കാറ്റാടി വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടതായി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പവർ പ്രൊഡ്യൂസർ എസ്‌ജെവിഎൻ ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചു.

സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡുമായി (എസ്ഇസിഐ) 200 മെഗാവാട്ട് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് വിൻഡ് പവർ പ്രോജക്ടിനായി പവർ പർച്ചേസ് കരാറിൽ (പിപിഎ) പവർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒപ്പുവച്ചതായി എസ്ജെവിഎൻ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ നന്ദ് ലാൽ ശർമ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു .

എസ്ജെവിഎൻ ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡ് (SGEL) — അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനം – 1,200 മെഗാവാട്ട് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് കാറ്റാടി വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എസ്ഇസിഐ നടത്തിയ താരിഫ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മത്സര ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തതായി ശർമ്മ അറിയിച്ചു.

200 മെഗാവാട്ട് കാറ്റ് പദ്ധതി ഇപിസി കരാറിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെവിടെയും എസ്‌ജിഇഎൽ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതി അനുവദിച്ചതോടെ എസ്‌ജെവിഎന്റെ വിൻഡ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഇപ്പോൾ 497.6 മെഗാവാട്ടായി.

97.6 മെഗാവാട്ട് ക്യുമുലേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള രണ്ട് പദ്ധതികളും 400 മെഗാവാട്ട് ക്യുമുലേറ്റീവ് ശേഷിയുള്ള ബാക്കി മൂന്ന് പദ്ധതികളും വികസനത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.ഈ പദ്ധതിയുടെ വികസനത്തിന് 1,400 കോടി രൂപയാണ് താത്കാലിക ചെലവ്.

പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വർഷത്തിൽ 482 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12,050 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഈ പദ്ധതി 2030 ഓടെ ഫോസിൽ ഇതര ഇന്ധന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനം സ്ഥാപിത ശേഷി എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. കമ്പനിയുടെ പുതിയ ദൗത്യമായ 12,000 മെഗാവാട്ട് കൈവരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും

X
Top