ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി ഇറക്കുമതി 5 ശതമാനം കുറഞ്ഞുഎം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എയ്‌ക്കായി 14,524 കോടി രൂപ അധികമായി ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി തേടുന്നുഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിന് ജിഎസ്ടി: സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി നിയമഭേദഗതിക്ക് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുംസേവന മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ച ഒരു വര്‍ഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയില്‍ഡിമാൻഡ് വിതരണത്തേക്കാൾ വർധിച്ചതോടെ മില്ലറ്റ് വില റെക്കോർഡിലെത്തി

സിഗ്നേച്ചർ ഗ്ലോബലിന് 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വിൽപ്പന ബുക്കിംഗിൽ 31 ശതമാനം വളർച്ച

ഗുരുഗ്രാം : റിയൽറ്റി സ്ഥാപനമായ സിഗ്നേച്ചർ ഗ്ലോബൽ വിൽപന ബുക്കിംഗിൽ 31 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ച സാമ്പത്തിക വർഷം 4,500 കോടി രൂപയായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഗുരുഗ്രാം ആസ്ഥാനമായുള്ള സിഗ്നേച്ചർ ഗ്ലോബൽ 2022-23 ൽ 3,430.58 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന ബുക്കിംഗുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 32 ശതമാനം ഉയർന്നു.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ 1,861 കോടി രൂപയുടെ പ്രീ-സെയിൽസ് നേടിയെന്ന് സിഗ്നേച്ചർ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ പ്രദീപ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു, ഇത് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 38 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. .”

വിലയിലും ഭവനവായ്പയുടെ പലിശയിലും വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടും താങ്ങാനാവുന്നതും ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ളതുമായ ഭവനങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യം ശക്തമായി തുടരുകയാണെന്ന് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ഡിമാൻഡിലെ ഈ വർദ്ധനവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വലിയ പ്രോജക്ടുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിന്റെ (ഐപിഒ) വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കടം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബറിൽ സിഗ്നേച്ചർ ഗ്ലോബൽ 730 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ഐപിഒ വിജയകരമായി ആരംഭിച്ചു.

സിഗ്നേച്ചർ ഗ്ലോബൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 19.92 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റ ​​നഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 59.25 കോടി രൂപയായിരുന്നു നഷ്ടം.

2023-24 വർഷത്തെ ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ മൊത്ത വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിൽ 135.68 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 121.16 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. മൊത്തം ചെലവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം 223.33 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 144.84 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

X
Top