2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

ആസ്തികളിൽ ധനസമ്പാദനം നടത്താനുള്ള പ്രത്യേക പ്രമേയം നിരസിച്ച്‌ റിലയൻസ് പവറിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾ  

ന്യൂഡൽഹി: ജൂലൈ 2 ന് നടന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ റിലയൻസ് പവർ (ആർ‌പവർ) ഓഹരി ഉടമകൾ തങ്ങളുടെ ആസ്തികളിൽ ധനസമ്പാദനം നടത്താനുള്ള പ്രത്യേക പ്രമേയം നിരസിച്ചു. എല്ലാ പ്രത്യേക പ്രമേയങ്ങളും ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ 75 ശതമാനമോ അതിലധികമോ വോട്ടുകളുടെ അംഗീകാരം നേടേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 72.02 ശതമാനം വോട്ടുകൾ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 27.97 ശതമാനം പേർ എതിർത്തതായി കമ്പനിയുടെ ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗ് കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ (എജിഎം) പ്രത്യേക പ്രമേയം പാസാക്കാനായില്ല. എജിഎം നോട്ടീസിൽ, കടവും ബാധ്യതകളും ഡിലിവറേജ് ചെയ്യുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയയിലാണെന്ന് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

ഈ ആവശ്യത്തിനും വിവിധ ബിസിനസ്സുകളുടെയും അസറ്റുകളുടെയും മൂല്യം അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും കമ്പനി അതിന്റെ ആസ്തികളും ബിസിനസ്സുകളും ഉചിതമായ സമയത്ത് ധനസമ്പാദനം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ, മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്യമായി വിൽപന നടത്തുകയോ പാട്ടത്തിനെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിനിയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രമേയത്തിലൂടെ കമ്പനി ഓഹരി ഉടമകളുടെ സമ്മതം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ് കമ്പനി ഓഹരി ഉടമകളുടെ അനുമതി തേടിയത്. എന്നാൽ ഈ പ്രമേയത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഹരി ഉടമകൾ എതിർത്ത്. 

X
Top