വിദേശ വിനിമയ ഇടപാടുകള്‍ക്കുള്ള ഏകീകൃത ബാങ്കിംഗ് കോഡ്:
പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം
മന:പൂര്‍വ്വം വരുത്തിയ വായ്പ കുടിശ്ശിക 88435 കോടി രൂപയായിആര്‍ബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ നിയമനത്തിന് ധനമന്ത്രാലയം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുജനുവരിയില്‍ 51 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 1050 കോടി റീട്ടെയ്ല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പെയ്മന്റുകള്‍പെയ്മന്റ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്രവത്ക്കരിക്കണം – ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ്‌

118 കോടി രൂപയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം നേടി രാംകോ സിമന്റ്‌സ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിൽ രാംകോ സിമന്റ്‌സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 45.22 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 118.27 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാർച്ച് പാദത്തിൽ കമ്പനി 215.92 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടിയിരുന്നു. അതേസമയം, അവലോകന പാദത്തിലെ മൊത്ത വരുമാനം 4.94 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,722.68 കോടി രൂപയായി. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 1,641.53 കോടി രൂപയായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ പാദത്തിലെ മൊത്തം ചെലവുകൾ മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിലെ 1,296.05 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 20.34 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,559.77 കോടി രൂപയായി.
2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രാംകോ സിമന്റ്‌സിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 12.44 ശതമാനം ഉയർന്ന് 881.95 കോടി രൂപയായി. മുൻ വർഷം ഇത് 784.33 കോടി രൂപയായിരുന്നു. കൂടാതെ, ഇതേകാലയളവിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനം 6,031.69 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനി 11.05 ദശലക്ഷം ടണ്ണിന്റെ സിമന്റ് വിൽപ്പന നടത്തി.
16343 കോടി രൂപയുടെ വിപണി മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയാണ് ദി രാംകോ സിമന്റ്‌സ് ലിമിറ്റഡ്. ബിഎസ്‌ഇയിൽ രാംകോ സിമന്റ്‌സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരികൾ 678.50 രൂപയിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നു.

X
Top