ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി മാത്രംആഭ്യന്തര ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റീല്‍ ഉപഭോഗം 13% വര്‍ധിച്ച് 136 മെട്രിക്ക് ടണ്‍ ആയതായി റിപ്പോർട്ട്കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഐടി വ്യവസായ സമുച്ചയം കൊച്ചിയിൽകുതിപ്പിനൊടുവിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുതിച്ചുയർന്നു

656 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് അനുമതി നൽകി

മുംബൈ: രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതി പ്രസരണ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഏകദേശം 656 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു.

2024 ഫെബ്രുവരി 18-ന് നടന്ന അതത് യോഗങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡും ‘പദ്ധതികളിലെ നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച ഡയറക്ടർമാരുടെ സമിതിയും നിക്ഷേപ അനുമതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്,” കമ്പനിയുടെ ഒരു ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗ് പ്രസ്താവിച്ചു.

ഫയലിംഗ് അനുസരിച്ച്, 2025 നവംബർ 15-ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം 514.66 കോടി രൂപ ചെലവിൽ യൂണിഫൈഡ് ലോഡ് ഡിസ്‌പാച്ച് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (ULDC) ഘട്ടം-III (SCADA/EMS അപ്‌ഗ്രേഡേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് നോർത്തേൺ റീജിയൻ SLDC-കൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി.

ഭിവാനിയിൽ 141.09 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 2025 മെയ് 5-ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള 765/400 കെവി, 1500 എംവിഎ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ (നാലാമത്) ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്കായുള്ള നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച ഡയറക്ടർമാരുടെ സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

X
Top