എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്‍വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഡെസ്‌ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും, നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യംകേരളം 2,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കുന്നുപയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തി, വിലകയറ്റവും പൂഴ്ത്തിവപ്പും തടയുക ലക്ഷ്യംഡോളറിനെതിരെ നേരിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച് രൂപഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍

22 രൂപ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐടി ഓഹരി

ന്യൂഡല്‍ഹി: അവസാന ലാഭവിഹിതമായി 12 രൂപയും ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതമായി 10 രൂപയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കയാണ് പേര്‍സിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റംസ്. 2023 ജനുവരിയില്‍ കമ്പനി 28 രൂപ ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇതോടെ 2023 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ മൊത്തം ലാഭവിഹിതം 50 രൂപയായി. 2254.47 കോടി രൂപയാണ് നാലാംപാദത്തില്‍ കമ്പനി നേടിയ വരുമാനം. മുന്‍പാദത്തേക്കാള്‍ 4 ശതമാനവും മുന്‍വര്‍ഷത്തെ സമാന പാദത്തേക്കാള്‍ 38 ശതമാനവും അധികം.

2023 മൊത്തം സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 8350.59 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. 251.51 കോടി രൂപയാണ് മാര്‍ച്ച് പാദ അറ്റാദായം. മുന്‍പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6 ശതമാനവും മുന്‍വര്‍ഷത്തെ സമാന പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 25 ശതമാനവും അധികം.

2023 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ മൊത്തം അറ്റാദായം 921.09 കോടി രൂപയാണ്. മുന്‍ സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 34 ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഇത്.

X
Top