ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

22 രൂപ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐടി ഓഹരി

ന്യൂഡല്‍ഹി: അവസാന ലാഭവിഹിതമായി 12 രൂപയും ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതമായി 10 രൂപയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കയാണ് പേര്‍സിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റംസ്. 2023 ജനുവരിയില്‍ കമ്പനി 28 രൂപ ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇതോടെ 2023 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ മൊത്തം ലാഭവിഹിതം 50 രൂപയായി. 2254.47 കോടി രൂപയാണ് നാലാംപാദത്തില്‍ കമ്പനി നേടിയ വരുമാനം. മുന്‍പാദത്തേക്കാള്‍ 4 ശതമാനവും മുന്‍വര്‍ഷത്തെ സമാന പാദത്തേക്കാള്‍ 38 ശതമാനവും അധികം.

2023 മൊത്തം സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 8350.59 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. 251.51 കോടി രൂപയാണ് മാര്‍ച്ച് പാദ അറ്റാദായം. മുന്‍പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6 ശതമാനവും മുന്‍വര്‍ഷത്തെ സമാന പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 25 ശതമാനവും അധികം.

2023 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ മൊത്തം അറ്റാദായം 921.09 കോടി രൂപയാണ്. മുന്‍ സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 34 ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഇത്.

X
Top