കടമെടുപ്പ് പരിധി: കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനുമിടയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നുഭാരത് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില്പന വിപുലമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞെന്ന് നീതി ആയോഗ് സിഇഒ ബിവിആ‍‍ർ സുബ്രഹ്മണ്യംഐടി മേഖലയിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മാന്ദ്യംസെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ വൻശക്തിയാകാൻ ഇന്ത്യ

16,361 കോടി രൂപ ഐഎൽ&എഫ്എസ് കടക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ച് എൻസിഎൽഎടി

മുംബൈ: കടക്കെണിയിലായ ഐഎൽ&എഫ്എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ബോർഡിനോട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉടനീളം ലഭ്യമായ 16,361 കോടി രൂപ പണവും ഇൻവിറ്റ് യൂണിറ്റുകളും പ്രോ-റാറ്റാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ കടക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ച് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ. 16,361 കോടി രൂപയുടെ ഇടക്കാല വിതരണത്തിൽ 11,296 കോടി രൂപയും ഇൻവിറ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ 5,065 കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മൂന്ന് വലിയ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐഎൽ&എഫ്എസ്, ഐഎഫ്ഐഎൻ, ഐടിഎൻഎൽ എന്നിവയുടെ കടക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. ഇടക്കാല വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പുതിയ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയുള്ളൂയെന്നും ഇത് ആനുപാതികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുമെന്നും എൻസിഎൽഎടി പറഞ്ഞു.

അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പരിഹാര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഐഎൽ&എഫ്എസ്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചു, കൂടാതെ അടുത്ത ഹിയറിംഗിനായി വിഷയം 2022 ജൂലൈ 19 ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ പറഞ്ഞു. ഐഎൽ&എഫ്എസ് സ്വകാര്യ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും പൊതു ഫണ്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 99,000 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 

X
Top