കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2024: പുതിയ നികുതി ഘടന ആകർഷകമായേക്കുംഇത്തവണയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ബജറ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റ്ടെലികോം മേഖലയുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി: വിവിധ കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയുടെ കുതിപ്പ് പ്രവചിച്ച് രാജ്യാന്തര ഏജൻസികൾസംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പമ്പുകളിലും 15% എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾ

മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിന്നിന്റെ ലാഭത്തിൽ കുതിപ്പ്

കൊച്ചി: മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ ലിമിറ്റഡ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആസ്തികൾ (എ. യു. എം) റെക്കാഡ് തുകയായ 12,193.50 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ ലാഭം 2.74 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു.

മൊത്ത വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ 1,446.34 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 58.02 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 2,285.49 കോടി രൂപയായി. അറ്റ പലിശ വരുമാനം 55.66 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 874.40 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 1,361.10 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

മൊത്തം നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി 2.29 ശതമാനമാണ്. മുൻവർഷം 2.97 ശതമാനമായിരുന്നു.
ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ മൊത്തം വരുമാനം 45.80 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 653.42 കോടി രൂപയായി.

X
Top