ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്ജിഎസ്‍ടി കൗൺസിൽ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ചപെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദമേറുന്നുസംഭരണം വൈകിയാൽ ഉള്ളി വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുംവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും

ടിഎം നരസിംഹനെ മൊബൈൽ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു

ഗുരുഗ്രാം : മൊബൈൽ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ടിഎം നരസിംഹനെ നിയമിച്ചതായി മോട്ടറോല പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മോട്ടറോലയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ്സ് നരസിംഹൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

“ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും മികച്ച മൂന്ന് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നാകാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനും അനുസൃതമായി, ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സിനെ നയിക്കാൻ ടിഎം നരസിംഹനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് മോട്ടറോല അതിന്റെ ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വ ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി,” പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

എഫ്എംസിജിയിലും പെപ്‌സികോ, ബ്രിട്ടാനിയ, സാംസങ് തുടങ്ങിയ ഉപഭോക്തൃ സാങ്കേതിക സംഘടനകളിലും വിവിധ റോളുകൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള നരസിംഹൻ സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ബിസിനസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് എന്നിവയിൽ വിപുലമായ അനുഭവസമ്പത്തുമായാണ് എത്തുന്നത്.

X
Top