4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടാനിയ

ന്യൂഡെൽഹി: സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വാങ്ങൽ ശേഷിയും ഡിമാൻഡും കുറയുകയും ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇത് പാക്കേജ് ചെയ്ത ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് എഫ്എംസിജി പ്രമുഖരായ ബ്രിട്ടാനിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പണത്തിനുള്ള മൂല്യത്തിലേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷൻ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയും ലാഭവും കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ കമ്പനി പറഞ്ഞു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ വിശാലമായ പ്രവണതകൾ ബ്രിട്ടാനിയയുടെ വളർച്ചാ സാധ്യതകളെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും, ഇത് യുദ്ധ-പ്രേരിത ചരക്ക് വില വർദ്ധനയും വില സമ്മർദവും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, വരും വർഷത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പലിശനിരക്കുകൾ വളർച്ച കുറയ്ക്കുമെന്നും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചെലവ് സമ്മർദ്ദം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടാനിയയുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാകുന്നു. ഭക്ഷ്യ വ്യവസായത്തിൽ വിദഗ്ധരായ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് വാഡിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ ബ്രിട്ടാനിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്.

X
Top