ഇന്ത്യയിലേക്ക് 100 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ എഫ്ഡിഐ എത്തുമെന്ന് സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്ഒന്നാം പാദത്തിലെ നിര്‍മ്മാണ ഉത്പ്പന്ന വില്‍പനയിൽ വലിയ തോതില്‍ ഇടിവ്ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചായ WazirX-ൽ വീണ്ടും ഹാക്കിംഗ്; അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് 1965 കോടി രൂപരാജ്യത്ത് ആഡംബര ഭവനങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ്കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 പ്രധാന മേഖലകൾ; അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള മൂലധനച്ചെലവ് വർധിപ്പിച്ചേക്കും

ലൈഫ് ഇൻഷുറർമാരുടെ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം വരുമാനത്തിൽ 39% വർധന

മുംബൈ: ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ കൂട്ടായ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം വരുമാനം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിലെ 52,725.26 കോടിയിൽ നിന്ന് 39.73 ശതമാനം വർധിച്ച് 73,674.53 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ആദ്യ വർഷ പ്രീമിയം വരുമാനം 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 48.75% വർധിച്ച് 25,473.53 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എൽഐസി 35.39 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ 48,201 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം നേടി.

ജൂൺ പാദത്തിൽ എൽഐസിയുടെ വിപണി വിഹിതം 210 ബേസിസ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് 65.42% ആയി, അതേസമയം എല്ലാ സ്വകാര്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറർമാരുടെയും വിപണി വിഹിതം 210 ബേസിസ് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് 34.58% ആയിരുന്നു. 2022 ജൂൺ മാസത്തെ എൽഐസിയുടെ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം വരുമാനം 5.29 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 20,643.67 കോടി രൂപയായപ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം വരുമാനം 29.19 ശതമാനം ഉയർന്ന് 10,610.89 കോടി രൂപയായി. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പ്രധാന ഇൻഷുറർമാരിൽ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫിന്റെ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം 67.19% വർധിച്ച് 5590.71 രൂപയായപ്പോൾ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റേത് 27.18 ശതമാനം ഉയർന്ന് 4851.18 കോടി രൂപയായി. കൂടാതെ പ്രസ്തുത പാദത്തിലെ ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ലൈഫിന്റെ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയം വരുമാനം 24.45% ഉയർന്ന് 3183.99 കോടി രൂപയായി.

X
Top