കൊച്ചി– ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ച് കേരളംജിഎസ്ടി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ ഉടൻ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായേക്കുംവയോജന പാർപ്പിട വിപണി വൻ വളർച്ചയിലേക്ക്റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്രംഇന്ത്യ 18 ദശലക്ഷം ടൺ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്‌തേക്കും

9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വികസിപ്പിച്ചത് 50,000 കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാത

ന്യൂഡൽഹി: സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനിടെ 50,000 കിലോമീറ്റർ ദേശീയ പാത രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2014-15ൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 97,830 കിലോമീറ്റർ ദേശീയ പാതയുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് 2023 മാർച്ചിൽ 145,155 കിലോമീറ്ററായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

2014-15ൽ പ്രതിദിനം 12.1 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ നിർമിച്ചതിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ പ്രതിദിനം 28.6 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ നിർമിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ റോഡുകളും ഹൈവേകളും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. റോഡ് ഗതാഗതം സാമ്പത്തിക വികസനം മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക വികസനം, പ്രതിരോധ മേഖലകൾ, ജീവിതത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്.

ഏകദേശം 85 ശതമാനം യാത്രക്കാരും 70 ശതമാനം ചരക്ക് ഗതാഗതവും ഓരോ വർഷവും റോഡുകളിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് ചില കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഇത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏകദേശം 63.73 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റോഡ് ശൃംഖലയുണ്ട്, അത് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാതയാണ്.

ചരക്കുകളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും കാര്യക്ഷമമായ ഗതാഗതം സാധ്യമാക്കുന്നതിലൂടെയും ആളുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിലൂടെയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വികസനത്തിൽ ദേശീയ പാതകൾ വളരെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നിലധികം സംരംഭങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടനാഴി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദേശീയ പാത വികസന സമീപനത്തിലൂടെയുള്ള ചിട്ടയായ മുന്നേറ്റം കാരണം 2014-15 നും 2021-22 നും ഇടയിൽ ദേശീയ പാത (NH) നിർമ്മാണത്തിന്റെ വേഗത തുടർച്ചയായി വർദ്ധിച്ചു.

2014-15ൽ, എൻഎച്ച് നിർമ്മാണത്തിന്റെ വേഗത പ്രതിദിനം 12 കിലോമീറ്ററായിരുന്നു, ഇത് 2021-22 ൽ പ്രതിദിനം 29 കിലോമീറ്ററായി വർദ്ധിച്ചു, ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു.

ഭാരത്‌മാല പരിയോജനയുടെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്‌സ്‌പ്രസ് വേ, അതായത് 1,386 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഡൽഹി-മുംബൈ എക്‌സ്‌പ്രസ് വേ വികസിപ്പിക്കുന്നു, ഡൽഹി – ദൗസ – ലാൽസോട്ട് എക്‌സ്‌പ്രസ് വേയുടെ ഭാഗം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇതിനകം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

X
Top