പലിശ നിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ ഇത്തവണയും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കില്ല; റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽഎഫ്പിഐ സെപ്തംബറിൽ 14,767 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വില്പനസെപ്റ്റംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുരാജ്യത്തെ മുഖ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ 12% വളർച്ചഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും കാസിനോകൾക്കും നാളെ മുതൽ 28% ജിഎസ്ടി

2,500 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ പബ്ലിക് ഇൻവിറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ പദ്ധതിയിട്ട് ഐആർബി ഇൻഫ്ര

മുംബൈ: ഐആർബി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തോടെ 2,500 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ട്രസ്റ്റായ ഇൻവിറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി അതിന്റെ ഉന്നത എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അറിയിച്ചു. ഈ പ്രോജക്ടുകളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലധനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തങ്ങളെ ഇൻവിറ്റ് സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. സുസ്ഥിരമായ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രം സുഗമമാക്കുന്നതിനും, ഭാവി പദ്ധതികൾക്ക് ഫണ്ട് നൽകുന്നതിനുമായി ആസ്തികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും മൂല്യം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ഐആർബി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് അറിയിച്ചു.
ഇത് ഐആർബിയെ സ്വയം സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചാ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും, ഈ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഉടൻ തന്നെ പൊതു ഇൻവിറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റിന് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പേപ്പർ സമർപ്പിക്കുമെന്നും സ്ഥാപനം അറിയിച്ചു. കൺസെപ്റ്റ് പേപ്പർ അടുത്ത മാസം പുറത്തിറക്കാനും, നിക്ഷേപകരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നു.
ഐആർബി ഇൻഫ്രയ്ക്ക് 13,800 കോടി രൂപയുടെ കടവും, കൂടാതെ ഇപിസി (എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്രൊക്യുർമെന്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ), ഓ&എം (ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിന്റനൻസ്) എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 10,500 കോടി രൂപ, 5,500 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെ ഓർഡർ ബുക്കുമുണ്ട്. നാലാം പാദത്തിൽ കമ്പനി 1,683 കോടി രൂപയുടെ മൊത്ത ഏകീകൃത വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഒപ്പം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏകീകൃത ടോൾ വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ പാദത്തിലെ 488 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 510 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

X
Top