ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പിനഗരവീടുകൾക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി വായ്പാ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നുവിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ കടപ്പത്ര വിപണിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നുഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്ടിവി വിപണി കുതിക്കുന്നു

ലോൺ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വിൽക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്

ചെന്നൈ: അബാൻ ഹോൾഡിംഗ്‌സ്, റോട്ടോമാക് ഗ്ലോബൽ, എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ, ജിവികെ, ലാങ്കോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സബ്‌സിഡിയറികൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള അഡ്വാൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ദുരിതത്തിലായ ലോൺ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്ക്കായി ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് (ഐഒബി) വാങ്ങുന്നവരെ തേടുന്നതായി വികസനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രവർത്തനരഹിതമായ 344 അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബാങ്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ മൊത്തം 24,278 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള താൽപ്പര്യം അളക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക പട്ടികയാണിത്. ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബാങ്ക് എആർസികളിൽ നിന്ന് ഒരു സൂചനാ ഓഫർ വിലയ്‌ക്കൊപ്പം താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി കുടിശ്ശികയുള്ള ലോൺ പോർട്ടഫോളിയോ വിൽക്കാനാണ് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്കൗണ്ടായ അബാൻ ഹോൾഡിംഗ്‌സിന് 1,271 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. എസ്സാർ ഓയിൽ & ഗ്യാസ് എക്‌സ്‌പ്ലോറേഷൻ 77.8 കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയപ്പോൾ, എസ്സാർ പവർ ഗുജറാത്ത് 148 കോടി രൂപയുടെ കുടിശിക വരുത്തി. 750 കോടി രൂപ വായ്പയുള്ള റോട്ടോമാക് ഗ്ലോബൽ, 839 കോടി രൂപയുമായി ഫ്രോസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ, എറ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ 567 കോടി, വദ്‌രാജ് സിമന്റ് 521 കോടി എന്നിവയാണ് മറ്റ് വലിയ ലോൺ അക്കൗണ്ടുകൾ. ലിസ്റ്റിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വലിയ ടിക്കറ്റ് ലോണുകളും 2015-ന് മുമ്പ് അനുവദിച്ചതാണെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

X
Top