ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരത്തില്‍ – മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2022-2023 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യ 15,920 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി നടത്തി. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് അറിയിച്ചതാണിത്. 2021-22 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി 12814 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

നേട്ടം ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും വരും വര്‍ഷങ്ങളിലും കയറ്റുമതി ഉയരുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിക്കുന്നു. 2020-21 ല്‍ 8,434 കോടി രൂപയുടെയും 2019-20 ല്‍ 9,115 കോടി രൂപയുടെയും 2018-19 ല്‍ 10,745 കോടി രൂപയുടെയും സൈനിക ഹാര്‍ഡ്വെയറുകള്‍ വില്‍പന നടത്താനുമായി. 2017-18ല്‍ ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ കയറ്റുമതി 4,682 കോടി രൂപയും 2016-17ല്‍ 1,521 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു.

1,75,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഹാര്‍ഡ്വെയര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനും 2024-25 ഓടെ കയറ്റുമതി 35,000 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ത്താനും സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ഉല്‍പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി നടപടികളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നത്.

X
Top