വജ്ര ഇറക്കുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നുനോമുറ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെ അപ്‌ഗ്രേഡ്‌ ചെയ്‌തുഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയിൽ വർധനജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പി

കടപ്പത്രങ്ങൾ വഴി 500 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോപ്പർ

മുംബൈ: കടപ്പത്രങ്ങൾ വഴി 500 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അനുമതി തേടണമെന്ന് തങ്ങളുടെ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോപ്പർ ബിഎസ്ഇയ്ക്ക് നൽകിയ ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമെ, ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്‌മെന്റ് വഴി ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് തുടർന്നുള്ള വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങാനും ബോർഡ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഖനന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഒരേയൊരു ചെമ്പ് അയിര് ഉല്പാദന ഖനന കമ്പനിയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോപ്പർ ലിമിറ്റഡ്. കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണിയിൽ കാസ്റ്റ് കോപ്പർ റോഡ്, കോപ്പർ കാഥോഡ്, കോപ്പർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

X
Top