2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി-എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് ലയനത്തിന് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളുടെ അനുമതി

മുംബൈ: മാതൃ സ്ഥാപനമായ ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി) ലിമിറ്റഡുമായുള്ള ലയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലമായ നിരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ വായ്പ ദാതാവായ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന് ബി‌എസ്‌ഇ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് പ്രതികൂല നിരീക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത നിരീക്ഷണ കത്തും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ഒബ്സെക്ഷനില്ലാത്ത നിരീക്ഷണ കത്തും 2022 ജൂലൈ 2-ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ബാങ്ക് ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സിയുടെ ബോർഡ് അതിന്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനങ്ങളായ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ലിമിറ്റഡും എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ഹോൾഡിംഗ്‌സ് ലിമിറ്റഡും എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയപ്പോഴാണ് ലയനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിർദ്ദിഷ്ട ലയനത്തിന് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇതിന് മറ്റ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡികളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതികൾ ആവശ്യമാണ്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ, സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ അതാത് ഷെയർഹോൾഡർമാർ, കടക്കാർ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ അനുമതികൾക്ക് വിധേയമായി ആയിരിക്കും ലയനം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് പറഞ്ഞു.

പദ്ധതി പ്രകാരം, പരിവർത്തന ലയനത്തിലൂടെ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ 41 ശതമാനം ഓഹരികൾ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി സ്വന്തമാക്കും. ഈ ലയനം 12.8 ലക്ഷം കോടി രൂപ വിപണി മൂലധനവും 17.9 ലക്ഷം കോടി രൂപ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. 

X
Top