മേയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങൾസൗരവൈദ്യുതിയ്ക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്രനയത്തിന് വിരുദ്ധംഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിവിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്പേഴ്‌സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിപണിയിൽ മികച്ച വളര്‍ച്ച

അൻസൽ ഹൗസിംഗിന്റെ 8.42 ശതമാനം ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുത്ത് എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി

മുംബൈ: അൻസൽ ഹൗസിംഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെ 8.42 ശതമാനം തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതായി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായ ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി). വായ്പ എടുക്കുന്നവർ നേടിയ വായ്പകൾക്കെതിരായ കുടിശ്ശികയുടെ ഭാഗിക വീണ്ടെടുക്കലിനായി അൻസാൽ ഹൗസിംഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (അൻസൽ) പെയ്ഡ്-അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ 8.42 ശതമാനം വരുന്ന 50,00,000 ഓഹരികളിൽ കോർപറേഷൻ ഏറ്റെടുത്തതായി എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ഒരു എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു.

റെസിഡൻഷ്യൽ ടൗൺഷിപ്പുകളുടെയും വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന  കമ്പനിയാണ് അൻസൽ ഹൗസിംഗ് ലിമിറ്റഡ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 204.40 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവ്. 2022 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കമ്പനിയുടെ ആസ്തി 146.23 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ബിഎസ്‌ഇയിൽ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സിയുടെ ഓഹരികൾ 0.50 ശതമാനം താഴ്ന്ന് 2046.15 രൂപയിലും അൻസൽ ഹൗസിംഗിന്റെ ഓഹരികൾ 3.14 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 7 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

X
Top