15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

നവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാരിന്റെ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) വരുമാനം നവംബറിൽ വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 15 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപയായതായി ധനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ നവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനമായ 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ, ഒക്ടോബറിൽ നേടിയ 1.72 ലക്ഷം കോടി രൂപയേക്കാൾ 2 ശതമാനം കുറവാണ്.

തുടർച്ചയായി ഒമ്പതാം മാസമാണ് പ്രതിമാസ ജിഎസ്ടി കളക്ഷൻ 1.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ ജിഎസ്ടി ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, 2023-24 ലെ പ്രതിമാസ ശരാശരി ജിഎസ്ടി കളക്ഷൻ 1.67 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലേക്ക് ഉയർന്നു. പ്രതിമാസ ജിഎസ്ടി കളക്ഷൻ വർഷങ്ങളായി ഉയർന്നു വരികയാണ്.

ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ വർഷമായ 2017-18-ലെ പ്രതിമാസ ശരാശരി വരുമാനമായ 1 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 20202-21-ൽ മഹാമാരി ബാധിച്ചതിന് ശേഷം ശേഖരണം അതിവേഗം ഉയർന്ന് 2022-23 ൽ പ്രതിമാസ ശരാശരി വരുമാനം 1.51 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി.

നവംബറിൽ സെൻട്രൽ ജിഎസ്ടി 30,420 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി 38,226 കോടി രൂപയും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജിഎസ്ടി 87,009 കോടി രൂപയും നഷ്ടപരിഹാര സെസ് 12,274 കോടി രൂപയുമാണ്.

കൂടാതെ, സംയോജിത ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര ജിഎസ്ടിയിലേക്ക് 37,878 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടിയിലേക്ക് 31,557 കോടി രൂപയും സർക്കാർ തീർപ്പാക്കി. തൽഫലമായി, സെറ്റിൽമെന്റിന് ശേഷമുള്ള മാസത്തെ മൊത്തം വരുമാനം കേന്ദ്രത്തിന് 68,297 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടിയിലേക്ക് 69,783 കോടി രൂപയുമാണ്.

“ഈ മാസത്തിൽ, ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (സേവനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെ) കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെ ഈ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തേക്കാൾ 20 ശതമാനം കൂടുതലാണ്,” ധനമന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

നവംബറിലെ മൊത്തം ജിഎസ്ടി കളക്ഷനുകൾ ഒക്‌ടോബറിലേതിനേക്കാൾ നേരിയ തോതിൽ കുറവാണെങ്കിലും, 15 ശതമാനത്തിലധികം എന്നത് 2023-24 ലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വളർച്ചയാണ്. വാസ്‌തവത്തിൽ, നവംബറിലെ ജിഎസ്‌ടി കളക്ഷനിലെ വാർഷിക വർദ്ധനവ് 11 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്.

2023-24 ബജറ്റ് പ്രകാരം, ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജിഎസ്ടി ശേഖരണം 12 ശതമാനം ഉയരുമെന്ന് കേന്ദ്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വർഷത്തിലെ ആദ്യ എട്ട് മാസങ്ങളിൽ ഇതുവരെ, മൊത്തം ജിഎസ്ടിയായി 13.32 ലക്ഷം കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 11.9 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ 7.6 ശതമാനം വളർച്ച നേടിയിരുന്നു. ഉൽപ്പാദന മേഖല പ്രതിവർഷം 13.9 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പിഎംഐ ഡാറ്റ വരുന്നത്.

X
Top