അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി പിരിവില്‍ 20 ശതമാനം വളര്‍ച്ചകേന്ദ്ര തൊഴിൽപദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് സിഎജിനിതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ2028-29 ഓടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കരൺ അദാനിഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ജൂണിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം 5.08 ശതമാനമായി

വിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ കുതിപ്പ്

കൊച്ചി: രൂപയുടെ മൂല്യവർദ്ധനയ്ക്ക് തടയിടാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് തുടർച്ചയായി വിപണി ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയതോടെ മേയ് 10ന് അവസാനിച്ച വാരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നാണയ ശേഖരം 256 കോടി ഡോളർ ഉയർന്ന് 64,415 കോടി ഡോളറിലെത്തി.

മൂന്ന് ആഴ്ചകളിൽ ഇടിവ് നേരിട്ട ശേഷമാണ് വിദേശ നാണയ ശേഖരത്തിൽ വർദ്ധനയുണ്ടാകുന്നത്.

വിദേശ നാണയങ്ങളുടെ മൂല്യത്തിൽ 812 കോടി ഡോളറിന്റെ വർദ്ധനയാണുണ്ടായത്.

സ്വർണ ശേഖരത്തിന്റെ മൂല്യം107.8 കോടി ഡോളർ ഉയർന്ന് 5,595 കോടി ഡോളറായി.

ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 64,856 കോടി ഡോളറാണ് ഇന്ത്യയുടെ റെക്കാഡ് വിദേശ നാണയ ശേഖരം.

X
Top